Domů » Novinky » ATEME A ANEVIA VSTUPUJTE DO EXKLUZIVNÍCH PŘEDSEDNICTVÍ NA AKVIZICI 87% SDÍLENÉHO KAPITÁLU A 90% HODNOCENÍ PRÁV ANEVIE

ATEME A ANEVIA VSTUPUJTE DO EXKLUZIVNÍCH PŘEDSEDNICTVÍ NA AKVIZICI 87% SDÍLENÉHO KAPITÁLU A 90% HODNOCENÍ PRÁV ANEVIE


Upozorni mě

ATEME (ISIN: FR0011992700) a hlavní akcionáři společnosti ANEVIA (ISIN: FR0011910652) („O Společnosti“) Spolu drží 87% základního kapitálu[1] a 90% teoretických hlasovacích práv[2] společnosti („Majoritní akcionáři„), Zahájili exkluzivní jednání o převodu svého podílu na základním kapitálu společnosti ve prospěch společnosti ATEME. Transakce získala předchozí jednomyslnou podporu představenstev obou stran. „informační konzultace“Bude zahájena procedura s orgány zastupujícími zaměstnance společnosti a ATEME.

Po dokončení výše uvedeného „informační konzultace„Postupy, ATEME získá všechny akcie společnosti v držení většinových akcionářů (včetně těch, které mají být vydány při výkonu cenných papírů umožňujících přístup k základnímu kapitálu společnosti), částečně formou věcných vkladů („Příspěvek„) A po zbytek v hotovosti („Nabytí„). Po převodu akcií společnosti na ATEME bude následovat podání zjednodušené alternativní povinné nabídky veřejné zakázky společností ATEME, včetně zjednodušené nabídky smíšené nabídky („OPM„) A jako alternativní nabídka zjednodušená nabídka („OPAS“A společně s OPM„Nabídnout„) (Příspěvek, Akvizice a Nabídka se dále společně označují jako„transakce„) Na všechny akcie a cenné papíry umožňující přístup k základnímu kapitálu Společnosti, které by ATEME k tomuto datu nedržel, v souladu s platnými zákony a předpisy, následovaným případně vytlačením (dále jen "Vymáčknout").[3]

Kombinace těchto dvou společností by vytvořila významného hráče v oblasti infrastruktury televizního vysílání s kombinovanými výnosy více než 80 milionů EUR (pro forma 2019).

Michel Artières, předseda představenstva a generální ředitel společnosti ATEME, říká: „Fúze se společností ANEVIA a jejími vysoce výkonnými řešeními pro optimalizaci poskytování toku videa je klíčovým krokem v naší expanzní strategii v hodnotovém řetězci našich zákazníků a dobývání nových trhů. Obě společnosti sdílejí stejné hodnoty respektu a inovace. Na základě našeho poslání poskytovat nejlepší kvalitu zážitku je naší ambicí stát se řešením referenčního videa pro miliardy spotřebitelů. Sdílená vize obou společností a jejich silná kultura by nám měla umožnit rychle vytvořit významnou hodnotu pro naše zákazníky, zaměstnance a akcionáře. “

Laurent Lafarge, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Anevia, říká: „Vedení společnosti ANEVIA je potěšeno, že tento projekt kombinuje s ATEME, lídrem v infrastruktuře distribuce videa. Tato kombinace je skvělou příležitostí k urychlení vývoje na vzestupném trhu díky hodnotové nabídce, která je bohatá a silná v inovacích. “

V této fázi diskusí se uvažuje o následujících podmínkách pro vklad a nabytí celkem 87% základního kapitálu společnosti1 (90% teoretických hlasovacích práv společnosti):

  • Pokud jde o příspěvek, s využitím delegace udělené na mimořádné valné hromadě akcionářů ATEME konané dne 10. června 2020, podle svého dvacátého usnesení, ATEME (x) vydá a přidělí majoritním akcionářům 1 novou kmenovou akcii ATEME a ( y) zaplatit peněžní protihodnotu ve výši 20 EUR výměnou za 10 akcií Společnosti;
  •  Zbývající akcie Společnosti držené většinovými akcionáři (pro každý počet menší než 10) by byly prodány podle akvizice za cenu rovnající se 3.5 EUR za prodanou akcii;
  • Tyto podmínky by stanovily hodnotu podniku Společnosti na 19 milionů EUR, tj. 1.2násobek výnosů Společnosti za rok 2019;
  •  Představenstvo Společnosti jmenuje nezávislého odborníka odpovědného za přípravu zprávy o finančních podmínkách Nabídky a o Squeeze-Out, které může ATEME případně implementovat v souladu s platnými zákony a předpisy. Společnost bude v pozdější fázi komunikovat o procesu nezávislých odborníků i o finančních podmínkách Nabídky a Squeeze-Out v souladu s platnými zákony a předpisy. Dále bude podána jménem a jménem společnosti ATEME žádost u předsedy obchodního soudu ve Versailles o jmenování auditorů příspěvků, kteří by byli odpovědní za posouzení hodnoty věcných příspěvků v souvislosti s příspěvkem a Nabídka a férovost navrhovaného směnného poměru.

V souvislosti s potenciální nabídkou, která by byla realizována v návaznosti na Příspěvek a Akvizici, budou mít akcionáři Společnosti příležitost:

  • buď nabídnout své akcie OPM za protiplnění ve výši 20 EUR a 1 novou kmenovou akcii ATEME za 10 akcií Společnosti, v zásadě zůstatek jejich akcií (pro každou z nich odpovídá nižšímu počtu) než 10) nabídková cena za 3.50 EUR za akcii Společnosti;
  • • nebo nabídnout své akcie OPAS za 3.50 EUR za akcii Společnosti.

S výhradou stanovisek příslušných orgánů zastupujících zaměstnance společnosti a ATEME a zpráv nezávislého experta a auditorů příspěvků by mohly být transakce akvizice a příspěvků dokončeny před koncem třetího čtvrtletí roku 2020 a nabídky před datem konec čtvrtého čtvrtletí roku 2020.

O společnosti ATEME: Ateme je nový lídr v infrastruktuře distribuce videa, který poskytuje prémiový obsah a největší poskytovatelé služeb na světě. Společnost ATEME, která je na seznamu Euronext Paříž od roku 2014, transformovala pole video vysílání. ATEME byla první společností, která uvedla na trh 10bitové řešení 4: 2: 2, první, které nabídlo plně funkční řešení HEVC a HDR, a nedávno uvedlo na trh první opravdové softwarové řešení NFV pro video vysílání určené k podpoře přechodu služby poskytovatelé video datových center. Aby doplnil svou špičkovou technologii, spolupracuje ATEME s technologickými lídry, jako jsou Intel, Apple a Microsoft k vytvoření nejlepších řešení pro doručování videa. ATEME je aktivním členem skupin a organizací, jako jsou DVB a SMPTE. ATEME se aktivně podílel na práci ITU na standardizaci kodeku HEVC v roce 2013. V červnu 2014 se ATEME připojila k Alliance for Open Media, aby pomohla vyvinout otevřený videokodek bez licenčních poplatků. Společnost ATEME se sídlem ve Vélizy na Ile de France má pobočky pro výzkum a vývoj a podporu v Rennes, Denveru, Sao Paulu, Singapuru a Sydney. S komerčním zastoupením ve 24 zemích má ATEME 300 zaměstnanců, včetně 100 předních světových video expertů. V roce 2019 obsluhovala společnost ATEME téměř 400 zákazníků po celém světě a dosáhla obratu 66.4 milionu eur, z čehož 93% bylo dosaženo exportem.

O uživateli ANEVIA: Anevia, vydavatel softwaru pro OTT a IPTV distribuce živé, odložené a on-demand (VOD) televize a videa, nabízí kompletní portfolio řešení komprese videa, multi-screen IPTV hlavní stanice, cloud DVR a CDN. Anevia vyvíjí inovativní technologie, které umožňují sledování televize kdekoli, kdykoli a na jakémkoli terminálu, včetně 4K Ultra HD. Anevia oslovuje trh světově proslulých telekomunikačních a placených televizních operátorů, poskytovatelů obsahu a poskytovatelů video služeb v hotelovém, zdravotnickém a podnikovém sektoru, veřejném i soukromém. Společnost Anevia byla založena v roce 2003 a je průkopníkem ve vývoji flexibilních a škálovatelných softwarových řešení. Společnost je aktivním přispěvatelem do několika asociací v televizním, zdravotnickém a podnikovém sektoru, kterých je členem. Společnost Anevia sídlí ve Francii s regionálními kancelářemi ve Spojených státech, Dubaji a Singapuru a je uvedena na trhu růstu Euronext v Paříži. . Pro více informací navštivte www.anevia.com

Poznámky pod čarou:

1) Včetně zředění warrantů a BSPCE, které by majoritní akcionáři uplatňovali společně s vkladem.

2) Včetně zředění warrantů a BSPCE, které by majoritní akcionáři uplatňovali společně s vkladem.

3) Společnost vydala k datu této tiskové zprávy 11 kategorií warrantů (BSA), včetně jedné kategorie, jejíž platnost vypršela dne 29. června 2020. Majoritní akcionáři v současné době vlastní BSA, což dává právo upsat 828,286 1,053,581 nových akcií z 5 225,295 4 nové akcie, které mají být vydány v důsledku uplatňování všech BSA. Po nabytí akcií a BSA od většinových akcionářů by zůstalo 5 kategorií BSA, což by dávalo právo upsat celkový počet 4 500 akcií, tj. Přibližně 7.30% základního kapitálu na ředěném základě. Pět zbývajících kategorií BSA má následující charakteristiky: BSA 1 (20.35 BSA za realizační cenu 2017 EUR, 12,500 BSA poskytující právo na 2.86 akcií), BSA 1C (1.00 2019 BSA za realizační cenu 50,000 EUR, 2 BSA dává právo na 07 akcie), BSA 1A (1.00 776,873 BSA za realizační cenu 2.25, 1 EUR, 0.18 BSA poskytující právo na 11,370 akcie), BSA A (2.00 1 BSA je uvedena v realizační ceně 1.00 EUR, 2,487,685 BSA dává právo na 3,264,558 akcie ), BSA B (XNUMX XNUMX BSA kótovaných za realizační cenu XNUMX EUR, XNUMX BSA poskytující právo na XNUMX akcie). Uvedené BSA A záruky jsou drženy hlavně většinovými akcionáři (XNUMX XNUMX XNUMX BSA A za XNUMX XNUMX XNUMX BSA A). Pokud jde o BSA, na něž se Nabídka vztahuje, bude cena nabízená za BSA konzistentní s cenou nabízenou za akcie.


Upozorni mě